เว็บบอร์ดปรึกษาโรคไต

หัวข้อ : Urine Microalbumin ผิดปกติและแนวทางการประเมินไตวาย
เนื่องจากเพิ่งเริ่มนำการตรวจ Urine Microalbumin มาใช้ในการตรวจ

ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่งพบว่า ผิดปกติหลายคน ซึ่งไม่

ทราบว่าผิดปกติอย่างไรถึงจะส่งไปให้แพทย์ดู (เพราะแพทย์เคยบอก

ว่าถ้า Urine albumin   = 1 +  (2 ครั้งขึ้นไป) จึงจะส่งต่อไปได้

           ไม่ทราบว่า Urine Microalbumin ผิดปกติต้องปรับยาหรือไม่

และสามารถมาคำนวนภาวะไตวายได้หรือไม่ อย่างไร

           เพื่อนำมาใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยและส่งต่อค่ะ

                                             ขอบคุณค่ะ
 ปล.ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่แนวทางการประเมินไตวายจะออกค่ะ
Post By: ปิยรัตน์   (2/10/2550 )   IP203.113.70.xxx ดูทั้งหมด : 13302    ตอบกระทู้ : 1


ความคิดเห็นที่ 1
1. ควรพิจารณาดูว่าค่า urine albumin/creatinine ratio หรือ urine microalbumin/urine creatinine > 30 หรือไม่ หากตรวจแล้วเป็นบวกมากกว่า 2 ใน 3 ครั้ง อาจให้การรักษาเหมือน microalbuminuria stage 

2. การตรวจพบ microalbuminuria ไม่ใช้คำนวณระยะของไตวายเรื้อรัง แต่อาจใช้เป็นเกณฑ์บ่งถึงการมี kidney injury ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังในระยะที่ 1 และ 2 ได้ครับ

3. ไม่แน่ใจว่าการปรับยาที่พูดถึงหมายถึงยากลุ่มไหนครับ หากเป็นการปรับยา ACEI หรือ ARB ควรเพิ่มขนาดไปให้ถึงระดับที่มีการศึกษาว่าช่วยลด albuminuria แต่ถ้าเป็นการปรับขนาดยาอื่นๆ เรายังใช้การคำนวณ GFR โดย MDRD หรือ Cockcroft-Gault ในการปรับ ไม่ได้ใช้ระดับ albuminuria ครับ

4. ในปัจจุบันเรามีแนวปฏิบัติเพื่อชะลอการเสื่อมของไต สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ออกมาแล้วนะครับ ในปี พ.ศ.2548 เป็นเอกสารในแผนงานป้องกันไตวายเรื้อรังแบบบูรณาการ จัดทำโดยสมาคมโรคไต และสนับสนุนโดยสำนักงานหลักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บรรณาธิการโดย ท่านอาจารย์ทวี ศิริวงศ์

สำหรับหนังสือ ทางสมาคมได้แจกจ่ายออกไปสู่โรงพยาบาลในระดับภูมิภาคแล้ว อย่างไรก็ตาม ผมจะลองปรึกษา อ.ธนิตดูว่าจะสามารถนำมา convert เป็น PDF file แล้วเปิดให้ download ผ่านทาง website ของสมาคมโรคไตด้วยได้หรือไม่ครับ
by : สาธิต คูระทอง  (23/10/2550) IP58.136.60.xxx
 

 


ตอบกระทู้

รายละเอียด * :
ภาพประกอบ :
ผู้ตอบ* :
อีเมล์ :

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย     
ติดต่อ Web Master : sathit@edu.vajira.ac.th     
View counter stats