บ่ายนี้มีคำตอบ (2 ต.ค.58) ระวังโรคไตในเด็กและผู้ใหญ่

บ่ายนี้มีคำตอบ (2 ต.ค.58) ระวังโรคไตในเด็กและผู้ใหญ่ บ่ายนี้มีคำตอบ (2 ต.ค.58) ระวังโรคไตในเด็กและผู้ใหญ่
Watch the video