FAQ

FAQ00001 เมื่อส่งคำถามหรือคำตอบเข้ามาในเวบบอร์ด ทำไมจึงยังไม่เห็นข้อความของท่านในทันที

ตอบ เนื่องจากความเห็นที่ขึ้นมาในเวบบอร์ดสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสมาคมวิชาชีพ จำเป็นต้องมีการกลั่นกรองความคิดเห็นก่อนที่จะถูกเผยแพร่ออกไป เนื่องจากความคิดเห็นหรือความเข้าใจส่วนตัวที่ผิดพลาด อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้อื่นได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อ การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย และสร้างความแตกแยก อย่างไรก็ดี คณะเวบมาสเตอร์ (นำโดยท่าน อ.นพ.ธนิต) จะพยายามกลั่นกรองความคิดเห็น รวมทั้งตอบข้อซักถาม ให้ได้ภายในเวลา 7 วัน นอกจากนั้น ทุกท่านอ่านสามารถที่จะค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคไตได้ โดยเลือกจากเมนูหลักในหน้าหลักด้านขวา ในหัวข้อสาระความรู้เรื่องโรคไตและอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต ซึ่งอาจมีคำตอบสำหรับคำถามของท่านอยู่แล้วก็เป็นได้ครับ

โดย นพ. สาธิต คูระทอง Webmaster   


FAQ00002 โรคไต โรคไตเรื้อรัง และไตวาย เหมือนหรือต่างกันหรือไม่,อย่างไร?

ตอบ "โรคไต" เป็นคำที่มีความหมายกว้างมาก อาจหมายถึงโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกับไตหรือมีไตเป็นส่วนหนึ่งของโรคนั้นๆ จะเป็นโรคอะไรก็ได้ และไตยังอาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคอื่นๆ นอกจากระบบไตก็ได้ หรือเป็นโรคอื่นๆ อยู่แล้วทำให้ไตเกิดความผิดปกติขึ้นตามมาก็ได้ อาจมีหรือไม่มีอาการก็ได้ ในทางปฏิบัติ การที่บอกว่าเป็นโรคไตอย่างเดี่ยวเป็นข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอสำหรับแพทย์ที่จะให้ความเห็น หรือวางแผนการรักษาที่ถูกต้องได้ # "ไตวาย" คือ ภาวะที่ไตมีการทำงานลดลงไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยถ้ามีการทำงานลดลงอย่างรวดเร็วก็จะเข้าได้กับ "ไตวายเฉียบพลัน" แต่ถ้าค่อยๆ ทำงานเสื่อมลงช้าๆ และถาวร ก็จะเป็น"ไตวายเรื้อรัง" # "โรคไตเรื้อรัง" มีความหมายคล้ายกับ"ไตวายเรื้อรัง" เป็นคำที่สถาบัน National kidney Foundation (NKF) ของสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำให้ใช้คำว่า"โรคไตเรื้อรัง" (Chronic kidney disease, CKD) แทนคำว่า"โรคไตวายเรื้อรัง" (Chronic renal failure, CRF) ที่ใช้กันมานานเพราะมีความครอบคลุมโรคมากว่าและทำให้ผู้ป่วยและประชาชนเข้าใจได้ดีกว่า โดยให้คำจำกัดความของ"โรคไตเรื้อรัง"ว่า คือ การที่ไตมีความผิดปกติของโครงสร้าง หรือการทำงาน โดยอาจมีอัตราการกรองของไต (Glomerular filtration rate, GFR) ลดลงหรือไม่ก็ได้ เป็นเวลานานกว่า 3 เดือน หรือ อัตราการกรองของไต น้อยกว่า 60 มล./นาที/พื้นที่ผิวกาย 1.73 ตรม. นานกว่า 3 เดือน โดยอาจมีความผิดปกติทางพยาธิสภาพของไตหรือไม่ก็ได้ ดังนั้นถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับไตหรือเป็นโรคไตอะไรสักอย่างต่อเนื่องกันนานกว่า 3 เดือนก็อาจจะถูกระบุว่าเป็น"โรคไตเรื้อรัง"

โดย นพ.อนันต์ เชื้อสุวรรณ   


FAQ00003 ควรล้างไตหรือยัง ถ้าต้องล้างควรล้างเดือนละกี่ครั้ง และขอให้ช่วยแนะนำโรงพยาบาลที่จะผ่าเส้นและล้างไตด้วย และขอทราบค่าใช้จ่ายโดยประมาณด้วย แต่ถ้ายังไม่ล้างตอนนี้ควรดูแลร่างกายและรับประทานอาหารอย่างไร ถ้ารอต่อไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ เพราะค่าใช่จ่ายในการล้างไตสูงมากต่อไปในระยะยาวกลัวว่าจะสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว ขอให้ช่วยแนะนำด้วยว่าควรทำอย่างไร

ตอบ ถ้าหากตัดสินใจว่าจะล้างไตเมื่อถึงเวลาต้องฟอก ตอนนี้ก็ควรทำตามที่แพทย์แนะนำเรื่องการเตรียมเส้นเลือด เนื่องจากต้องใช้เวลานานเพื่อให้เส้นเลือดแข็งแรงสมบูรณ์เพียงพอที่จะล้างไต หากเส้นเลือดที่ทำไว้ยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อต้องฟอกเลือด จะทำให้มีปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง ซึ่งล้วนเพิ่มความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตามควรติดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายระยะยาวให้รอบคอบ เพราะการล้างไตไม่ใช่เป็นการรักษาที่ทำให้ไตกลับมาทำงานเหมือนเดิม แต่เป็นการทำงานแทนไต(บางส่วน) ดังนั้นหมายความว่าต้องล้างไตไปตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะผ่าตัดปลูกถ่ายไต จากผลเลือดที่ให้มาแสดงว่าเป็นไตวายเรื้อรัง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายกลับเป็นเหมือนเดิมได้ แพทย์จะรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไต ให้ไตทำงานได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็หนีจากภาวะไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องใช้การล้างไตไม่ได้ ความถี่ในการล้างไตโดยทั่วไป สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง รายละเอียด สอบถามจากแพทย์ที่รักษาได้ครับ

โดย Web Master

สำหรับแพทย์และพยาบาล

  • book1.png
  • book2.png
  • book3.png

เพลงสมาคมโรคไตฯ