ข่าวสารสมาคม

ข่าวสารทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Nephrology Meeting วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561

ประชุมวิชาการ Nephrology Meeting จัดขึ้นวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Essentials in Dialysis for Nephrologists” ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร ชั้นลอย โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

>> ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่นี่ www.nst-registration.com    

สมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมโรคไตฯ และไม่ใช่สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต ค่าลงทะเบียน 500 บาท/วัน 


>> กำหนดการประชุม Nephrology Meeting

>> จดหมายเชิญประชุม Nephrology Meeting

 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Video

More Videos
Watch the video