ดาวน์โหลดจดหมายรับรองการเข้าร่วมประชุมใหญ่ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (สำหรับพยาบาล)

สำหรับพยาบาลที่เข้าร่วมประชุมงานประชุมใหญ่สมาคมโรคไตฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบรับรองการเข้าร่วมงานประชุมได้ดังนี้

>> ดาวน์โหลดใบรับรองการเข้าร่วมงานประชุม สำหรับพยาบาล

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
274
Articles View Hits
959239