ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

        สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมใหญ่ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม Conrad Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต ร่วมทั้งเพื่ออัพเดทข่าวสารในส่วนต่างๆ ของโรค ให้แก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ

       ในการนี้ สมาคมโรคไตฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้ที่สนสามารถสมารถดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุม และ แบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมกำหนดการประชุมได้ดังนี้

>> จดหมายเชิญประชุมงานประชุมใหญ่ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

>> แบบฟอร์มลงทะเบียนงานประชุมใหญ่

>> กำหนดการประชุมใหญ่

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
258
Articles View Hits
907088