ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2020 Theme: Challenges and Controversies in Dialysis

เนื่องด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมไตเด็กแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2020 Theme: Challenges and Controversies in Dialysis ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่อายุรแพทย์โรคไต อายุแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์โรคไต พยาบาลไตเทียม และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุม โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

>> กำหนดการประชุม Dialysis weekend 2020

>> แบบฟอร์มลงทะเบียนงานประชุม Dialysis weekend 2020

>> จดหมายเชิญประชุม

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
258
Articles View Hits
907076