ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Nephrology Review for Internists 2018 วันที่ 22 - 23 กันยายน 2561

เนื่องด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ Nephrology Review for Internists 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 ณ ห้องกมลทิพย์ 2 – 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารอื่นๆได้ที่นี่

>> กำหนดการประชุม Nephrology Review for Internists 2018

>> ใบสมัครเข้าร่วมประชุม Nephrology Review for Internists 2018

>> จดหมายเชิญประชุม

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
184
Articles View Hits
487212