ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ในวันที่ 3 - 5 ส.ค. 2561 ณ โรงแรม The Zign พัทยา โดยในวันศุกร์ที่ 3 ส.ค.นี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น  หัวข้อ "Interesting Case Seminars" และ " HIV in the Kidney Universe" ซึ่งได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณมาให้ความรู้

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกำหนดการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม The Zign พัทยา โดยในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคมนี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย เช่น  หัวข้อ "Interesting Case Seminars" และ "HIV in the Kidney Universe" ซึ่งสมาคมได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการตามวันและเวลา ดังกล่าว

ดาวน์โหลด

>> แบบฟอร์มลงทะเบียนและกำหนดการงานประชุม

>> จดหมายเชิญประชุม

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
184
Articles View Hits
487212