ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม TRT coordinator ประจำปี 2561

>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม TRT coordinator รอบที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2561

>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม TRT coordinator รอบที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

>> กำหนดการอบรม TRT coordinator ทั้ง 2 รอบ 

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าอบรม TRT coordinator รอบ1 และ รอบ 2 จะต้องทำการชำระ ค่าลงทะเบียนจำนวน 1,200 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เริ่มโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 28 -31 พฤษภาคม 2561 (โดยเลขที่บัญชีและรายละเอียดการโอนเงินจะแจ้งภายในวันที่ 28 พ.ค. 2561 ทางเว็บไชด์สมาคมโรคไตฯ)

 **หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข 02-7167450 ,081-8122654 คุณสุภาภรณ์ และ คุณนันธิกา**

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

เพลงสมาคมโรคไตฯ