ขอเชิญร่วมงานประชุม "Renal and Nutrition Conference ครั้งที่ 4"

งานประชุม Renal and Nutrition Conference ครั้งที่ 4  หัวข้อ The wizarding academy of multidisciplinary nephrology 

จัดขึ้นวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมใบหยก กรุงเทพฯ  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่

>> กำหนดการประชุม Renal and Nutrition Conference

 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

  • book1.png
  • book2.png
  • book3.png

เพลงสมาคมโรคไตฯ