ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม TRT coordinator ประจำปี 2560

เนื่องด้วยสมาคมโรคไตฯจะจัดอบรม TRT coordinator ประจำปี 2560 ซึ่งมีการจัดอบรม 2 รอบ คือ

- รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 จำนวน 80 คน

- รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 80 คน

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง

>> จดหมายเชิญเข้าร่วมอบรม TRT coordinator

>> ใบสมัครเข้าร่วมอบรม TRT coordinator

>> กำหนดการประชุม TRT coordinator 

 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

  • book1.png
  • book2.png
  • book3.png

เพลงสมาคมโรคไตฯ