ข่าวสารสมาคม

ข่าวสารทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม TRT coordinator ประจำปี 2560

เนื่องด้วยสมาคมโรคไตฯจะจัดอบรม TRT coordinator ประจำปี 2560 ซึ่งมีการจัดอบรม 2 รอบ คือ

- รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 จำนวน 80 คน

- รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 80 คน

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง

>> จดหมายเชิญเข้าร่วมอบรม TRT coordinator

>> ใบสมัครเข้าร่วมอบรม TRT coordinator

>> กำหนดการประชุม TRT coordinator 

 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

Remember Me

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

Users
1955
Articles
178
Articles View Hits
434227

Video

More Videos
Watch the video