ประกาศผลสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2560

โดยท่านสามารถเช็คผลการสอบดังกล่าวผ่านทางระบบทะเบียนรายชื่อผู้สมัครสอบ ผ่านทางลิงค์นี้    http://nst-registration.com/Registration/Module1_Register2/Check_User_Form.php

***หากท่านปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถติดต่อ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-7166091, 02-7167450***

สำหรับแพทย์และพยาบาล

  • book1.png
  • book2.png
  • book3.png

เพลงสมาคมโรคไตฯ