ใบสมัครสมาชิกสมาคมโรคไตฯและแบบฟอร์มเปลี่ยนที่อยู่ สำหรับสมาชิกสมาคมโรคไตฯ

>> ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมโรคไตฯ  

**ท่านที่สมัครสมาชิก ให้ส่งใบสมัคร พร้อม Draf จากธนาคาร มาทางไปรษณีย์**

>> แบบฟอร์มเปลี่ยนที่อยู่   สำหรับสมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

**สำหรับแพทย์ที่เปลี่ยนที่อยู่ให้กรอกใบเปลี่ยนที่อยู่แล้วแสกนส่งมาทางอีเมลสมาคมโรคไตฯ**

 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
927985