ประกาศ Link สำหรับเข้าฟัง Video Rerun งานประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2563 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุม งานประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2563

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยขอส่ง Link สำหรับเข้าฟัง Video Rerun งานประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2563 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

Link สำหรับเข้าฟัง Video Rerun  >>

https://nst-virtual-meeting.com/home.php#join_now

ท่านสามารถใช้ username และ password เดียวกันกับงานประชุมเมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563
โดยวิธีการ Login และการเข้าใช้งาน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารศึกษาคำแนะนำสำหรับการเข้ารับฟัง Video Rerun ได้ที่นี่

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
274
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
959243