ประกาศเรื่่องการสอบพยาบาลผู้เชียวชาญไตเทียม ประจำปี 2563

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศกรณีสืบเนื่องจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อโคโรนา 19 (COVID -19 ) ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีพยาบาลผู้สอบผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ที่มีอาการไข้ ไอเจ็บคอ หรือได้มีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ขอให้งดการสอบในครั้งนี้ ซึ่งสมาคม ฯ จะเลื่อนการสอบของท่านไปวาระต่อไป ทั้งนี้โปรดแจ้งความประสงค์มาที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (02-7166091) ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการสอบยังดำเนินไปตามกำหนด โดยขอให้ท่านนำหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์ดังกล่าวมาด้วย ศึกษาข้อมูลรายละเอียดได้ตามประกาศจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยตามแนบ

>> จดหมายเรื่องการสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ประจำปี 2563

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
928020