ขอเชิญท่านชวนร่วมเสนอความคิดเห็นการใช้ แนวทางปฏิบัติ การเตรียมน้ำบริสุทธิ์ เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ฉบับปี พ.ศ. 2559

เนื่องด้วย ในปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ไตเทียมทั้งในโรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาล เพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยโรคไตด้วยวิธีบำบัดทดแทนไตที่มีมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมดูแลด้านคุณภาพการเตรียมน้ำบริสุทธิ์ เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะดำเนินการปรับปรุง “แนวทางปฏิบัติ เรื่อง “การเตรียมน้ำบริสุทธิ์ เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2559” ใหม่ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน   ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมโรคไตฯ หรือผู้เกี่ยวข้องในการในการใช้แนวทางปฏิบัติ เรื่อง “การเตรียมน้ำบริสุทธิ์ เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2559” เสนอความคิดเห็น ผ่าน google form โดยสามารถดาวน์โหลดจดหมาย หรือแสกน QR code หรือคลิกที่ลิ้ง เพื่อเสนอความคิดเห็นได้เลย 

>> จดหมายเชิญท่านชวนร่วมเสนอความคิดเห็นการใช้ แนวทางปฏิบัติ การเตรียมน้ำบริสุทธิ์ เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ฉบับปี พ.ศ. 2559

แสกน QR code หรือคลิกที่ลิ้ง เพื่อเสนอความคิดเห็น

ระบบน้ำ frame

https://forms.gle/EyiEEeuJRAY62E1s8

 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
926546