ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2020 Theme: Challenges and Controversies in Dialysis

เนื่องด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมไตเด็กแห่งประเทศไทย
มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2020 Theme: Challenges and Controversies in Dialysis
ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่อายุรแพทย์โรคไต อายุแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์โรคไต พยาบาลไตเทียม และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุม โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

>> กำหนดการงานประชุม Dialysis Weekend 2020

>> แบบฟอร์มลงทะเบียนงานประชุม Dialysis weekend 2020

>> จดหมายเชิญประชุม

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
928020