ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Nephrology สัญจร ครั้งที่ 7

งานประชุมวิชาการ Nephrology สัญจร ครั้งที่ 7 จัดขึ้นในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง ในหัวข้อ "Case - Based Approach to PracticalCase - Based Approach to PracticalNephrology for Internists" ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

>> ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ Nephrology สัญจร ครั้งที่ 7

>> เช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Nephrology สัญจร ครั้งที่ 7

>> กำหนดการประชุมวิชาการ Nephrology สัญจร ครั้งที่ 7

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
926523