ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญภาษาไทยในกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day 2020)”

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญภาษาไทยในกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day 2020)” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40)
หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญภาษาไทย หัวข้อ
“Kidney Disease – from Prevention to Detection” โดยเน้นความสำคัญของการตรวจค้นหา และการป้องกันโรคไตไม่ให้เป็นมากจนนำไปสู่ภาวะไตวาย
- คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
- ผู้ส่งผลงานสามารถส่งได้มากกว่า 1 คำขวัญ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
- ในคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด ต้องสอดคล้องกันกับหัวข้อที่กำหนด โดยมีความยาวไม่ควรเกิน 8 พยางค์
- คำที่ใช้ต้องมีความหมาย ใช้คำสุภาพ มีสัมผัสคล้องจอง เขียนถูกต้องตามอักขระภาษาไทย
- สามารถส่งผลงาน ได้ที่  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน หรือ ทางไปรษณีย์มาที่ (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย เลขที่ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดคาขวัญกิจกรรม วันไตโลก”)
- หมดเขตส่งคำขวัญเข้าประกวด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์
- คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ สมาคมโรคไตฯ http://www.nephrothai.org  ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติม คุณพิชยา โทร. 02-716-6091 ในวันและเวลาทาการ
 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
260
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
923402