ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Nephrology Meeting 2019 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562

เนื่องด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีกาหนดจัดการประชุมวิชาการ Nephrology Meeting 2019 โดยมี Theme: “The Kidney in Systemic Diseases” ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องราชเทวี 1 ชั้น 2 โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

>> จดหมายเชิญประชุมวิชาการ Nephrology Meeting

>> กำหนดการประชุมวิชาการ Nephrology Meeting

>> ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Nephrology Meeting

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
260
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
923402