โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขอเชิญร่วมงานประชุม วิชาการ "The 5th Renal and Nutrition Conference" วันที่ 17-19 มกราคม 2563

เนื่องด้วย มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดประชุมวิชาการจึงขอเชิญอายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลไตเทียม พยาบาลไตเรื้อรัง เภสัชกร นักกำหนดอาหารและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ  ในการนี้มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรมฯ ร่วมกับชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ จัดประชุมวิชาการโรคไตและโภชนาการครั้งที่ 5 "The 5th Renal and Nutrition Conference 2020" ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ โดยในช่วงวันแรกเน้นเรื่องของอาหาร พฤติกรรม และการเกิดโรคหรือ โรคแทรกซ้อน ในวันที่สองเป็นเรื่องของพยาธิวิทยาของการเกิดโรค และกลุ่มอาการทางคลินิก ส่วนในวันสุดท้ายเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยเฉพาะโรค ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนและดาวน์โหลดวาระการประชุมได้ตามลิ้งด้านล่าง

>> ลงทะเบียนงานประชุมและกำหนดการงานประชุม

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
260
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
923374