ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัย "Research oral presentations in CKD”

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจะจัดการประกวดผลงานวิจัย "Research oral presentations in CKD”  เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ CKD WEEKEND ระหว่างวันที่ 31มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

>> จดหมายประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัย

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
926523