ประกาศผลการสอบประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม ประจำปี 2562 รุ่น23 และการรับสมัครสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ครั้งที่ 2/2562

1. ตรวจสอบผลการสอบประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญพยาบาลไตเทียม ประจำปี 2562 รุ่น 23

>>  http://nst-registration.com/Registration/Module_exam/main.php

2. การรับสมัครสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ครั้งที่ 2/2562

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพยาบาลโรคไต ได้ประชุมพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพื่อจัดให้มีการสอบแก้ตัวให้สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านเนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) กำหนดว่าพยาบาลหัวหน้าหน่วยไตเทียมต้องเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และต้องมีพยาบาล full time อย่างน้อย 1 คนเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญภายในปี พ.ศ. 2562จึงจะจัดการสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมครั้งที่ 2/2562 สำหรับผู้มีคุณสมบัติสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ระหว่างปี 2560, 2561 และ 2562 ที่ยังสอบ ไม่ผ่าน โดยการสอบครั้งนี้จะถูกนับให้เป็นการใช้สิทธิ์การสอบโดยใช้คุณสมบัติเดิม ดังนี้

 1. กรณีที่ท่านสอบปี 2562 เป็นครั้งที่3 และท่านสอบ ไม่ผ่าน ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการสอบครั้งที่ 2/2562 นี้ 

 2. กรณีที่ท่านเหลือสิทธิ์การสอบอีก 1 ครั้ง หากครั้งนี้ท่านสอบ ไม่ผ่าน ท่านจะต้องยื่นคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดในการสอบปีถัดไป

3. กรณีที่ท่านเหลือสิทธิ์การสอบอีก 2 ครั้ง หากครั้งนี้ท่านสอบ ไม่ผ่าน ท่านจะต้องใช้สิทธิ์การสอบครั้งสุดท้ายภายในปี 2563 หากยังสอบ ไม่ผ่าน จะต้องยื่นคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดในการสอบปีถัดไป   

4. หากท่านคิดว่ายังไม่มีความพร้อมในการสอบครั้งที่ 2/2562 นี้ สามารถสงวนสิทธิ์ไปใช้ในการสอบปี 2563 ได้

       หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าสอบในครั้งนี้สามารถ Download ใบสมัครสอบฯตามลิงค์ด้านล่างนี้ พร้อมชำระค่าสมัคร และแนบแคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงินจากธนาคาร (Draft) (ตัวจริงเท่านั้น) ส่งกลับมายังสมาคมโรคไตฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ:  ผู้สมัครไม่ว่าจะสมัครภาคใดก็ตามจะต้องส่งใบสมัครสอบฯ ให้ครบทุกหน้า (จำนวน 5 หน้า) พร้อมอ่านทำความเข้าใจ และเซ็นชื่อกำกับในใบสมัครสอบฯ ให้ครบทุกหน้าด้วย

   >> ใบสมัครสอบ (ครั้งที่2/2562) สำหรับผู้มีคุณสมบัติสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม

   >> หนังสือประกาศการรับสมัครสอบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ครั้งที่ 2/2562

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
926546