ขอเรียนเชิญแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม Intensive Nephrology Board Review 2018

เนื่องด้วย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะจัดอบรมวิชาการ Intensive Nephrology Board Review 2018 สำหรับ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต และอายุรแพทย์/กุมารแพทย์โรคไต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทบทวนเนื้อหาที่จำเป็นตามหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาวิชาโรคไต เพิ่มศักยภาพทางวิชาการเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการสอบเพื่อรับวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติแพทย์เฉพาะทางโรคไต โดยจัดอบรมให้ความรู้ทั้งหมด 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1. วันเสาร์ที่ 6 และ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ
ครั้งที่ 2. วันเสาร์ที่ 3 และ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ
ครั้งที่ 3. วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ

**ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท (เข้าประชุมได้ 3 ครั้ง รวมทั้งหมด 6 วัน ) รับจำนวนจำกัด 40 คน**

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 

>> กำหนดการประชุม Intensive Nephrology Board Review 2018 (ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 ต.ค.2561)

>> กำหนดการประชุม Intensive Nephrology Board Review 2018 (ครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 พ.ย.2561)

>> กำหนดการประชุม Intensive Nephrology Board Review 2018 (ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ธ.ค.2561)

>> แบบฟอร์มการเข้าร่วมประชุม Intensive Board Review 2018

 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
926557