ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “หนึ่งทศวรรษการพัฒนาคุณภาพบริการล้างไตทางช่องท้อง” (10 years of Thailand PD 1st policy) และเชิญชวนส่งบทคัดย่อเข้าประกวดผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข, สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สมาคมพยาบาลโรคไต, สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ “หนึ่งทศวรรษการพัฒนาคุณภาพบริการล้างไตทางช่องท้อง” (10 years of Thailand PD 1st policy) ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ฟินิกซ์ 1 – 6 อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนและกำหนดการประชุมได้ที่นี่

>> แบบฟอร์มลงทะเบียนงานประชุม PD 10 ปี 

>> กำหนดการประชุมวิชาการ PD 10 ปี

>> จดหมายเชิญประชุม

** ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อเข้าประกวดผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม 10 ปี ของการล้างไตทางช่องท้องในสิทธิบัตรสุขภาพถ้วนหน้า สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดผลงานวิจัยได้

>> รายละเอียดการส่งบทคัดย่อเพื่อเข้าประกวดผลงานวิจัย 

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
926506