ประชาสัมพันธ์การสมัครอบรม TRT coordinator ประจำปี 2561

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรมพยาบาลผู้ประสานงานการลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต (TRT coordinator)โดยใช้โปรแกรม TRT system version 3  ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 และ วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 8 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ ที่นี่

>> จดหมายเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม

>> กำหนดการอบรม TRT coordinator 

>> เกณฑ์การสมัครเข้าร่วมอบรม  TRT coordinator 

กรุณาอ่านเกณฑ์การสมัครให้ละเอียดก่อนทำการสมัครอบรมทุกครั้ง 

*เริ่มสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2561 -31 มีนาคม 2561* 

>> ใบสมัครออนไลน์  https://goo.gl/forms/JITLt2LXY0JzDTPj1   (กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนส่งเอกสารประกอบการสมัคร)

>> ใบรับรองการปฏิบัติงานเพื่อสมัครฝึกอบรม TRT  (ดาวน์โหลดและกรอกใบรับรองส่งทาง Email)

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
197
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
603550