ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Intensive Nephrology Board Review 2017(ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3)

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จะจัดอบรมวิชาการภายใต้ชื่อการประชุม Intensive Nephrology Board Review 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ให้แก่แพทย์อายุรแพทย์โรคไต และอายุรแพทย์ทั่วไป โดยจะจัดประชุมจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

• ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 
• ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด

>> กำหนดการประชุม Intensive Nephrology Board Review 2017 (ครั้งที่ 2 วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560)

>> กำหนดการประชุม Intensive Nephrology Board Review 2017 (ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560)

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
264
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
927996