ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม TRT coordinator ประจำปี 2560

>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม TRT coordinator  รอบที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม TRT coordinator  รอบที่ 2 วันที่ 17 พศจิกายน 2560

*ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมอบรม TRT coordinator วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  กรุณายืนยันการเข้าร่วมอบรมทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  และกรุณาเตรียมเงินจำนวน 1,200 บาท มาชำระค่าลงทะเบียนที่หน้างานด้วย*

 **สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาอบรมแต่ไม่มีรายชื่อตามที่ประกาศนั้น ทางคณะอนุกรรมการ TRT ได้คัดเลือกและพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมแล้ว   ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงข้อมูล TRT ได้ทาง Youtube โดยติดตามข่าวสารทางเว็บไชด์สมาคมฯซึ่งจะประกาศแจ้งในภายหลัง    หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ TRT **

แผนที่จัดงานอบรม TRT coordinator รพ.พระมงกุฎเกล้า

แผนทตกอบรม TRT รพ.พระมงกฎฯ

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
197
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
601960