วิธีการติดตั้งโปรแกรมและวิธีการลงข้อมูล TRT version 2.5 (VIDEO)

ผู้ที่สนใจสามารถดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมและวิธีการลงข้อมูล TRT ได้ทาง Youtube ดังนี้

1.วิธีการติดตั้งโปรแกรม TRT >> https://www.youtube.com/watch?v=Y79eQw1zLM8

2.วิธีการลงข้อมูลศูนย์ไต >> https://www.youtube.com/watch?v=sfp7Uiqo-2o

3.วิธีการลงข้อมูลผู้ป่วย HD >> https://www.youtube.com/watch?v=c6-MI6uP4hs

4.วิธีการลงข้อมูลผู้ป่วย PD >> https://www.youtube.com/watch?v=uP51F9gx-Wc

5.วิธีการส่งข้อมูลออกExcel และส่งข้อมูลเข้าสมาคมฯ >> https://www.youtube.com/watch?v=8GK1WL3Yfjg

สำหรับแพทย์และพยาบาล

Username / Password : กรุณาติดต่อสมาคม

จำการเข้าระบบ

เพลงสมาคมโรคไตฯ

Statistics

ผู้ชม
1955
เนื้อหา
240
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
837100