ท่านสามารถ download ไฟล์ Thailand Renal Replacement Therapy 2013 ได้แล้ว
ทั้งในรูปแบบ PDF และ Apps


 

ข้อแนะนำเวชปฏิบัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2557 คลิกที่นี่
ท่านสามารถ download วารสารสมาคมโรคไตฉบับเก่าได้แล้ว กรุณา คลิกที่นี่


 ท่านสามารถรับฟังและ download เพลงสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้แล้ว

เพลงและเนื้อร้อง: [รับฟัง] [Download MP3]
เพลงบรรเลง: [รับฟัง] [Download MP3]

ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย

ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไตแก่ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน กุมารแพทย์ และกุมารแพทย์โรคไต

ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2541ด้วยความตั้งใจของกลุ่มพยาบาลไตเทียม     เพื่อที่จะเห็นความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของพยาบาลที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 4
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

โทร. 0-2716-6091, 0-2716-7450
อีเมล์. sathit@edu.vajira.ac.th